• PDF

MASKOTE, SCENSKI ELEMENTI

+ izdelava ali najem maskot ali kostumov
+ izdelava ali najem scenskih elementov za otroške prireditve
+ izdelava ali najem scenskih elementov za poslovne dogodke ali druge prireditve
+ dekorativna scenska dela na določeno tematiko