• PDF

OSTALE STORITVE

+ organizira kakršenkoli dogodek na ključ
+ pripravi idejno zasnovo in scenarij za dogodek
+ izbere in angažira vse zunanje izvajalce avtorskih nastopov na dogodku (ansamble, igralce, pevce, akrobate…)
+ nudi tehnično podporo in svetovanje
+ nudi organizacijsko in tehnično podporo dogodku (oder, šotor, ozvočenje, razsvetljava, scenski elementi…)
+ organizira tematsko gostinsko ponudbo
+ posreduje in rezervira nastanitvene storitve